Cenník

Druh ošetrenia poist.
nepoist. a
cudzí pacienti
Fotokompozitné výplne – predné zuby
1 plôška 55,00 € 85,00 €
2 plôšky 68,00 € 98,00 €
3 plôšky 78,00 € 108,00 €
Fotokompozitné výplne – zadné zuby
1 plôška 61,00 € 92,00 €
2 plôšky 71,00 € 100,00 €
3 plôšky 80,00 € 110,00 €
Pečatenie fisúr (1 zub 15,00 €, 2 zuby 25,00 €) 24,00 € 42,00 €
Skloionomerné výplne Twinky Star
1 plôška 54,00 € 72,00 €
2 plôšky 68,00 € 86,00 €
Ošetrenie hlbokého kazu
MTA /prekrytie via Falsa/ 24,00 € 36,00 €
MTA ošetrenie hlbokého kazu 18,00 € 23,00 €
MD-Temp dočasná výplň 11,00 € 17,00 €
Nadštandardné terapeutické úkony
Kofferdam 12,00 € 20,00 €
Rekonštrukcia zuba fotokompozitom 94,00 € 112,00 €
Sklovláknený čáp 38,00 € 48,00 €
Dlahovanie v úseku jedného zuba 36,00 € 36,00 €
Adhezívny mostík 120,00 € 120,00 €
Bielenie nevitálneho zuba (endobielenie) 28,00 € 34,00 €
Bielenie lampou Beyond – celý chrup 240,00 € 240,00 €
Ošetrenie Laserom 1 sedenie 12,00 € 42,00 €
Celková anestézia 4oo €/3hod. + 100€ kaž. ďalšia hod.
+ ošetrenie zubov
480,00 € 480,00 €
Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie (založenie zdravotnej dokumentácie, stom. vyšetrenie, zhodnotenie rtg snímkov)
Komplexné vstupné vyšetrenie dospelí 12,00 € 24,00 €
Komplexné vstupné vyšetrenie deti 10,00 € 24,00 €
Preventívna stomatologická prehliadka 0,00 € 14,00 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka 0,00 € 10,00 €
Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve 0,00 € 12,00 €
Cielene stomat.vyšetrenie (fokusy) 20,00 € 26,00 €
Stomatoproteticke vyšetrenie (plán ošetrenia, konzultácia 20 min) 24,00 € 24,00 €
Dentálna hygiena 35,00 € 75,00 €
Odstránenie zubného kameňa ultrazvuk 1 sextant 18,00 € 18,00 €
Inštruktáž – nácvik ústnej hygieny 6,00 € 6,00 €
Lokálna fluoridácia celý chrup 12,00 € 12,00 €
Ošetrenie citlivých krčkov, za každý ďalší zub 1 eur 12,00 € 12,00 €
Endodoncia
Akútne vyšetrenie 13,00 € 13,00 €
MTA /endo-ošetrenie 1 kanálika / 30,00 € 40,00 €
Paliatívne ošetrenie jednokoreňového zuba 13,00 € 20,50 €
Paliatívne ošetrenie viackoreňového zuba 18,00 € 25,50 €
Devitalizácia predné zuby 12,00 € 15,00 €
Devitalizácia zadné zuby 20,00 € 25,00 €
Mechanické a chemické opracovanie 1 kanálika 12,00 € 12,00 €
Komplikované endo-ošetrenie 1 kanálika 60,00 € 60,00 €
Endo-ošetrenie 1 kanálika 42,00 € 52,00 €
Endo-ošetrenie mliečneho zuba 14,00 € 14,00 €
Re-endo ošetrenie 1 kanálika 60,00 € 60,00 €
Protetika
Odtlačok alginátový,repinom 30,00 € 42,00 €
Odtlačok silikonový 54,00 € 54,00 €
Stiahnutie korunky 18,00 € 18,00 €
Stiahnutie koreňového čapu 42,00 € 42,00 €
Opätovné nasadenie korunky 18,00 € 18,00 €
Fixná protetika
CEREC scanovanie 42,00 € 42,00 €
CEREC korunka, onlay, overlay 300,00 € 350,00 €
Fazeta keramická 300,00 € 330,00 €
Korunka kovokeramická 280,00 € 310,00 €
Korunka celokeramická 300,00 € 350,00 €
Korunka zirkonová 330,00 € 380,00 €
Korunka provizorná 60,00 € 70,00 €
Korunka plášťová celoliata 108,00 € 126,00 €
Snímateľná protetika
Celková snímateľná náhrada 420,00 € 420,00 €
Čiastočne snímateľna náhrada štandard + prvky od 360,00 € od 36o,00 €
Čiastočná skeletová náhrada so sponami od 576,00 € od 576,00 €
Čiastočná skeletová nahrada na zásuvnych spojoch od 1200,00 € od 1200,00 €
Čiastočná náhrada /medzerník do 4 zubov/ prvky sa pripočítajú 96,00 € 186,00 €
Spona trojramenná liata 43,00 € 49,00 €
Spona dvojramenná liata-retenčné rameno spony z drôt 43,00 € 53,00 €
Spona trojramenná liata-retenčné rameno spony z drôtu 43,00 € 53,00 €
Attachment-zasuvný spoj 120,00 € 140,00 €
Dublovanie modelu 38,00 € 38,00 €
Adaptacija zásuvného spoja – 1 kus 24,00 € 24,00 €
Transparentne podnebie – príplatok 48,00 € 48,00 €
Vystuž náhrady – strieborná mriežka 108,00 € 108,00 €
Liaty vystužný strmeň zanorený do živice 103,00 € 103,00 €
Opravy snimateľných náhrad
Nepriama rebazácia 108,00 € 108,00 €
Doplnenie a rozšírenie náhrady, prvky sa pripočítajú 60,00 € 60,00 €
Vsadenie vypadnutého zuba 12,00 € 12,00 €
Prebrúsenie, vyčistenie a vyleštenie náhrad 24,00 € 24,00 €
Oprava prasknutej alebo zlomenej náhrady 48,00 € 48,00 €
RTG-snímky
Panoramaticky snímok 15,00 € 24,00 €
Tele- rtg snimok 18,00 € 18,00 €
Intraorálny rtg snímok 6,00 € 8,00 €
Anestézia
Povrchová anestézia /spray,gél/ 3,00 € 3,00 €
Injekčná anestézia 12,00 € 17,00 €
Extrakcie
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 0,00 € 0,00 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 0,00 € 0,00 €
Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa 0,00 € 0,00 €
Komplikovaná extrakcia trvalého alebo dočasného zuba 72,00 € 90,00 €
Extrakcia zubov múdrosti – osmičiek 100-200 € 150-250 €
Poextrakčné ošetrenie mliečneho zuba alebo koreňa 24,00 € 42,00 €
Poextrakčné ošetrenie trvalého zuba alebo koreňa 33,00 € 45,00 €
Poextrakčné ošetrenie viackoreňového zuba alebo koreňa 40,00 € 52,00 €
Sutúra extrakčnej rany, zastavenie poextr. krvácania 14,00 € 18,00 €
Chirurgická revízia rany /exkochleácia/ 14,00 € 21,00 €
Dekapsulácia zuba, lavaž a drenaž mäkkých tkanív 13,00 € 23,00 €
Lokálne ošetrenie gingivy 13,00 € 18,00 €
Intraorálna incízia dentogenného abscesu + výmena drenu 7,00 € 15,00 €
Implantológia
Zavedenie implantátu 720-1140 € 720-1140 €
Membrána 180,00 € 180,00 €
Sinus lift otvorený 1080,00 € 1080,00 €
Sinus lift zatvorený 480,00 € 480,00 €
Agumentácia s použitím membrány 300,00 € 300,00 €
Iné implantologické úkony 00,00 € 00,00 €
Zirkónová korunka na implantáte 540,00 € 540,00
Medzičlen zo zirkónu 360,00 € 360,00 €
Provizórna korunka na implantáte 180,00 € 180,00 €
Provizórna protéza na implantáte 960,00 € 960,00 €
Implantácia + zirkónová korunka 1500,00 € 1500,00 €
Ostatné
Záväzná objednávka/ pre nových a nedisciplinovaných pacientov/ 60,00 € 60,00 €
Použitie balička sterilných nástrojov 6,00 € 6,00 €
Krátky administratívny úkon 6,00 € 6,00 €
Dlhý administratívny úkon 12,00 € 12,00 €
Kapa (ochrana na bielenie) 54,00 € 54,00 €
Implantologické a paradontologické vyšetrenie 24,00 € 24,00 €
Genetické vyšetrenie 180,00 € 180,00 €
Vsadenie kamienka 36,00 € 303600 €
Čeľustná ortopédia
Čeľustnoortopedická konzultácia 26,00 € 38,00 €
Vstupné čeľustnoortopedické vyšetrenie 32,00 € 56,00 €
Analýza Tele-Rtg snímky hlavy 65,00 € 104,00 €
Analýza čeľustnoortopedických modelov 34,00 € 74,00 €
Čeľustnoortopedická kontrola aktívnej liečby 60,00 € 72,00 €
Čeľustnoortopedická kontrola počas retencie 14,00 € 26,00 €
Návrh liečebného plán 23,00 € 47,00 €
Diagnostika(odtlačky, diagn. modely, rtg, analýza, plán liečby) 180,00 € 180,00 €
Fixný aparát 1 čeľusť – dospelý 900,00 € 900,00 €
Fixný aparát 1 čeľusť – deti 420,00 € 420,00 €
Adaptácia a nalepenie 1 súčiastky fixného aparátu 24,00 € 36,00 €
Transpalatinálny oblúk od 6 – 6 54,00 € 54,00 €
Príprava a naviazanie celého oblúka – pri fixnom aparáte na jednu čeľusť 41,00 € 88,00 €
Odstránenie naviazaného oblúka 13,00 € 27,00 €
Úprava snímateľného aparátu 17,00 € 29,00 €
Úprava fixného aparátu 29,00 € 47,00 €
Stiahnutie fixného aparátu a zariadenia za jeden zub 120,00 € 120,00 €
Zábrus zuba z čeľustnoortopedických dôvodov za 1 zub 7,00 € 9,00 €
Retenčná dlaha + odtlačky 60,00 € 60,00 €
Retenčná kapa 60,00 € 60,00 €
Snímateľný aparát (horná a dolná platňa) 0,00 € 0,00 €
Diagnostika (odtlačky, diagn. Modely, rtg, analýzy, plán liečby) 150,00 € 150,00 €
Digitálny návrh protetickej práce
Digitálne/Alginátové odtlačky 42,00 € 42,00 €
Digitálny návrh/Wax-up voskom 42,00 € 42,00 €
3D model /Sadrový model 42,00 € 42,00 €
Mock-up / 10 eur za zub 0,00 € 0,00 €

Pacientovi je poskytnutá záruka 2 roky na fixné protetické práce (korúnky, mostíky) a výplne pri komplexnom ošetrení chrupu

  • keď pacient absolvuje pravidelnú preventívnu prehliadku s diagnostickým RTG vyšetrením 1x ročne, deti 2 x ročne
  • absolvuje pravidelnú profesionálnu dentálnu hygienu 1x za 6 mesiacov, pričom hodnoty indexu krvácania ďasien PBI sú nižšie ako 15
  • netrpí bruxizmom, škrípaním zubov denným alebo nočným.
Objednajte sa
Prosím napíšte vyhovujúci čas, napriklad: 10:00; 14:30; Doobeda; Poobede...

Kontakt

GRYNENKO, s.r.o.

IČO : 46363882

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  25009/P

dentálne centrum
Hronského 1206/6
093 01 Vranov nad Topľou
tel.: +421 915 429 578
Ordinačné hodiny: Po-Pi: 8:00 - 16:00

SEDENT, s.r.o.

IČO : 36781037

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  18641/P

dentálne centrum
Kúpeľná 3  (Gaton 3. poschodie)
080 01 Prešov
tel.: +421 919 422 511
Ordinačné hodiny: Po-Pi: 8:00 - 16:00

Akceptujeme platobné karty

visa, mastercard, american express

Naši partneri

Objednať sa

Objednajte si termín jednoducho cez internet alebo telefonicky.

You have Successfully Subscribed!