Cenník

Druh ošetrenia poist.
nepoist. a
cudzí pacienti
Fotokompozitné výplne – predné zuby
1 plôška 46,00 € 71,00 €
2 plôšky 57,00 € 82,00 €
3 plôšky 65,00 € 90,00 €
Fotokompozitné výplne – zadné zuby
1 plôška 51,00 € 76,00 €
2 plôšky 59,50 € 84,00 €
3 plôšky 66,50 € 91,50 €
Pečatenie fisúr (1 zub 15,00 €, 2 zuby 25,00 €) 20,00 € 35,00 €
Skloionomerné výplne Twinky Star
1 plôška 45,00 € 60,00 €
2 plôšky 57,00 € 72,00 €
Ošetrenie hlbokého kazu
MTA /prekrytie via Falsa/ 20,00 € 30,00 €
MTA ošetrenie hlbokého kazu 15,00 € 20,00 €
MD-Temp dočasná výplň 9,00 € 15,00 €
Nadštandardné terapeutické úkony
Kofferdam 10,00 € 17,00 €
Rekonštrukcia zuba fotokompozitom 78,50 € 93,50 €
Sklovláknený čáp 32,00 € 42,00 €
Dlahovanie v úseku jedného zuba 30,00 € 30,00 €
Adhezívny mostík 100 € 100,00 €
Bielenie nevitálneho zuba (endobielenie) 23,00 € 30,00 €
Bielenie lampou Beyond – celý chrup 200,00 € 200,00 €
Ošetrenie Laserom 1 sedenie 10,00 € 35,00 €
Celková anestézia 4oo €/3hod. + 100€ kaž. ďalšia hod.
+ ošetrenie zubov
400,00 € 400,00 €
Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie (založenie zdravotnej dokumentácie, stom. vyšetrenie, zhodnotenie rtg snímkov)
Komplexné vstupné vyšetrenie dospelí 12,00 € 20,00 €
Komplexné vstupné vyšetrenie deti 8,00 € 20,00 €
Preventívna stomatologická prehliadka 0,00 € 12,00 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka 0,00 € 10,00 €
Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve 0,00 € 12,00 €
Cielene stomat.vyšetrenie (fokusy) 17,00 € 23,00 €
Stomatoproteticke vyšetrenie (plán ošetrenia, konzultácia 20 min) 20,00 € 20,00 €
Dentálna hygiena 41,00 € 65,00 €
Odstránenie zubného kameňa ultrazvuk 1 sextant 15,00 € 18,00 €
Inštruktáž – nácvik ústnej hygieny 5,00 € 5,00 €
Lokálna fluoridácia celý chrup 10,00 € 10,00 €
Ošetrenie citlivých krčkov, za každý ďalší zub 1 eur 10,00 € 12,00 €
Endodoncia
Akútne vyšetrenie 11,00 € 11,00 €
MTA /endo-ošetrenie 1 kanálika / 25,00 € 35,00 €
Paliatívne ošetrenie jednokoreňového zuba 11,00 € 18,50 €
Paliatívne ošetrenie viackoreňového zuba 15,00 € 23,50 €
Devitalizácia predné zuby 10,00 € 15,00 €
Devitalizácia zadné zuby 17,00 € 22,00 €
Mechanické a chemické opracovanie 1 kanálika 10,00 € 12,00 €
Komplikované endo-ošetrenie 1 kanálika 50,00 € 60,00 €
Endo-ošetrenie 1 kanálika 35,00 € 45,00 €
Endo-ošetrenie mliečneho zuba 12,00 € 12,00 €
Re-endo ošetrenie 1 kanálika 50,00 € 50,00 €
Protetika
Odtlačok alginátový,repinom 25,00 € 35,00 €
Odtlačok silikonový 45,00 € 45,00 €
Stiahnutie korunky 15,00 € 15,00 €
Stiahnutie koreňového čapu 35,00 € 35,00 €
Opätovné nasadenie korunky 15,00 € 15,00 €
Fixná protetika
CEREC scanovanie 35,00 € 35,00 €
CEREC korunka, onlay, overlay 250,00 € 300,00 €
Fazeta keramická 250,00 € 280,00 €
Korunka kovokeramická 250,00 € 280,00 €
Korunka celokeramická 250,00 € 300,00 €
Korunka zirkonová 300,00 € 350,00 €
Korunka provizorná 40,00 € 50,00 €
Korunka plášťová celoliata 72,00 € 90,00 €
Snímateľná protetika
Celková snímateľná náhrada 350,00 € 350,00 €
Čiastočne snímateľna náhrada – štandard + spony 250,00 € 350,00 €
Čiastočná snímateľná náhrada – skeletová + spony 350,00 € 450,00 €
Čiastočná snímateľná náhrada + 2 attachmenty 500,00 € 700,00 €
Čiastočná náhrada /medzerník do 4 zubov/ prvky sa pripočítajú 80,00 € 170,00 €
Spona trojramenná liata 30,00 € 36,00 €
Spona dvojramenná liata-retenčné rameno spony z drôt 26,00 € 36,00 €
Spona trojramenná liata-retenčné rameno spony z drôtu 28,00 € 38,00 €
Attachment-zasuvný spoj 80,00 € 100,00 €
Dublovanie modelu 28,00 € 28,00 €
Adaptacija zásuvného spoja – 1 kus 20,00 € 20,00 €
Transparentne podnebie – príplatok 32,00 € 35,00 €
Vystuž náhrady – strieborná mriežka 60,00 € 60,00 €
Liaty vystužný strmeň zanorený do živice 56,00 € 70,00 €
Opravy snimateľných náhrad
Nepriama rebazácia 60,00 € 60,00 €
Doplnenie a rozšírenie náhrady, prvky sa pripočítajú 30,00 € 30,00 €
Vsadenie vypadnutého zuba 6,00 € 10,00 €
Prebrúsenie, vyčistenie a vyleštenie náhrad 14,00 € 18,00 €
Oprava prasknutej alebo zlomenej náhrady 24,00 € 26,00 €
RTG-snímky
Panoramaticky snímok 13,00 € 20,00 €
Tele- rtg snimok 15,00 € 15,00 €
Intraorálny rtg snímok 5,00 € 7,00 €
Anestézia
Povrchová anestézia /spray,gél/ 2,00 € 2,00 €
Injekčná anestézia 10,00 € 15,00 €
Extrakcie
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 0,00 € 0,00 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 0,00 € 0,00 €
Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa 0,00 € 0,00 €
Komplikovaná extrakcia trvalého alebo dočasného zuba 60,00 € 78,00 €
Extrakcia zubov múdrosti – osmičiek 55-100 € 65-115 €
Poextrakčné ošetrenie mliečneho zuba alebo koreňa 20,00 € 35,00 €
Poextrakčné ošetrenie trvalého zuba alebo koreňa 28,00 € 38,00 €
Poextrakčné ošetrenie viackoreňového zuba alebo koreňa 33,00 € 43,00 €
Sutúra extrakčnej rany, zastavenie poextr. krvácania 11,50 € 15,50 €
Chirurgická revízia rany /exkochleácia/ 11,50 € 18,50 €
Dekapsulácia zuba, lavaž a drenaž mäkkých tkanív 10,50 € 20,50 €
Lokálne ošetrenie gingivy 10,50 € 15,50 €
Intraorálna incízia dentogenného abscesu + výmena drenu 5,50 € 12,30 €
Implantológia
Zavedenie implantátu 600-950 € 600-950 €
Membrána 150,00 € 150,00 €
Sinus lift otvorený 900,00 € 900,00 €
Sinus lift zatvorený 400,00 € 400,00 €
Agumentácia s použitím membrány 250,00 € 250,00 €
Iné implantologické úkony 00,00 € 00,00 €
Zirkónová korunka na implantáte 450,00 € 450,00
Medzičlen zo zirkónu 300,00 € 300,00 €
Provizórna korunka na implantáte 150,00 € 150,00 €
Provizórna protéza na implantáte 800,00 € 800,00 €
Implantácia + zirkónová korunka 1250,00 € 1350,00 €
Ostatné
Záväzná objednávka/ pre nových a nedisciplinovaných pacientov/ 50,00 € 50,00 €
Použitie balička sterilných nástrojov 5,00 € 5,00 €
Krátky administratívny úkon 5,00 € 5,00 €
Dlhý administratívny úkon 10,00 € 10,00 €
Kapa (ochrana na bielenie) 30,00 € 30,00 €
Implantologické a paradontologické vyšetrenie 20,00 € 20,00 €
Genetické vyšetrenie 150,00 € 150,00 €
Vsadenie kamienka 30,00 € 30,00 €
Čeľustná ortopédia
Čeľustnoortopedická konzultácia 22,00 € 34,00 €
Vstupné čeľustnoortopedické vyšetrenie 27,00 € 51,00 €
Analýza Tele-Rtg snímky hlavy 54,00 € 93,50 €
Analýza čeľustnoortopedických modelov 28,00 € 68,00 €
Čeľustnoortopedická kontrola aktívnej liečby 20,00 € 32,00 €
Čeľustnoortopedická kontrola počas retencie 12,00 € 24,00 €
Návrh liečebného plán 19,00 € 43,00 €
Diagnostika(odtlačky, diagn. modely, rtg, analýza, plán liečby) 150,00 € 150,00 €
Kovové brekety 1 čeľusť pre dospelého od 750,00 € 750,00 €
Kovové brekety 1 čeľusť pre dieťa od 350,00 € 350,00 €
Adaptácia a nalepenie 1 súčiastky fixného aparátu 20,00 € 32,00 €
Transpalatinálny oblúk od 6 – 6 45,00 € 45,00 €
Príprava a naviazanie celého oblúka – pri fixnom aparáte na jednu čeľusť 34,00 € 81,50 €
Odstránenie naviazaného oblúka 11,00 € 25,50 €
Úprava snímateľného aparátu 14,00 € 26,00 €
Úprava fixného aparátu 24,50 € 42,50 €
Stiahnutie fixného aparátu a zariadenia za jeden zub 9,00 € 17,00 €
Zábrus zuba z čeľustnoortopedických dôvodov za 1 zub 6,00 € 8,50 €
Retenčná dlaha + odtlačky 0,00 € 0,00 €
Snímateľný aparát (horná a dolná platňa) 0,00 € 0,00 €
Diagnostika (odtlačky, diagn. Modely, rtg, analýzy, plán liečby) 150,00 € 150,00 €
Fixný strojček 1 zuboradie – deti 350,00 € 350,00 €
Fixný strojček 1 zuboradie – dospelý 750,00 € 750,00 €
Digitálny návrh protetickej práce
Digitálne/Alginátové odtlačky 35,00 € 35,00 €
Digitálny návrh/Wax-up voskom 35,00 € 35,00 €
3D model /Sadrový model 35,00 € 35,00 €
Mock-up / 10 eur za zub 0,00 € 0,00 €

Pacientovi je poskytnutá záruka 2 roky na fixné protetické práce (korúnky, mostíky) a výplne pri komplexnom ošetrení chrupu

  • keď pacient absolvuje pravidelnú preventívnu prehliadku s diagnostickým RTG vyšetrením 1x ročne, deti 2 x ročne
  • absolvuje pravidelnú profesionálnu dentálnu hygienu 1x za 6 mesiacov, pričom hodnoty indexu krvácania ďasien PBI sú nižšie ako 15
  • netrpí bruxizmom, škrípaním zubov denným alebo nočným.
Objednajte sa
Prosím napíšte vyhovujúci čas, napriklad: 10:00; 14:30; Doobeda; Poobede...

Kontakt

VERONA

dentálne centrum
Hronského 1206/6
093 01 Vranov nad Topľou
tel.: +421 915 429 578
Ordinačné hodiny: Po-Pi: 8:00 - 16:00

VERONA

dentálne centrum
Kúpeľná 3  (Gatton 3. poschodie)
080 01 Prešov
tel.: +421 51 77 210 84
tel.: +421 919 422 511
Ordinačné hodiny: Po-Pi: 8:00 - 16:00

Akceptujeme platobné karty

visa, mastercard, american express

Naši partneri